ต้องการซื้อEucalyptus woodchips ด่วน


ต้องการซื้อEucalyptus woodchipsแบบตันแห้ง 3,100-3,350 บาท ซื้อแบบตันสด1,700-1,800 บาท
จำนวนไม่จำกัด ส่งท่าแหลมฉบัง ทำสัญญาโดยตรง กับบริษัทไต้หวัน

หากมีสินค้า ส่งของพร้อมเซ็นต์สัญญาทันที
Specification:                               - Rotten woods: 2% Max. 
                                                        - Barked: 2% Max. 
                                                        - Size: 4.8 - 28.6 mm. 
                                                        - 28.6 mm.  Over size not more than 5.0 - 6.0%. 
                                                        - 28.6-4.8 mm. Not less than 85-90%. 
                                                        - 4.8 mm. Under size not more than 5.0-6.0%. 
                                                        - Moisture: 50% max. ( 0% for bone dry)

เงื่อนไขการรับซื้อดังนี้ต่อรองได้
1.     ซื้อแบบตันแห้ง หรือ Bond Dry (BDMT)ราคารวมค่าขนส่งถึงลานรับซื้อ Siam Kerry stock yard = 3,100 บาท / BDMT
เงื่อนไขการชระเงิน  ครั้งที่ 170% หลังชั่งน้ำหนัก ( คิดจาก  50% ของน้ำหนักบรรทุก ด้วยราคา 3,500 บาท ด้วย 70% = จำนวนเงินที่จ่ายครั้งแรก )  ครั้งที่ 2.  30%  ชำระหลังจากผลน้ำหนักออก หรือประมาณ 2-3 วัน(ต่อรองได้)
2.     ซื้อแบบตันสด หรือ GMT ราคารวมค่าขนส่งถึงลานรับซื้อ แห่งเดียวกัน = 1,700-1,800บาท / GMT
ความชื้นไม่เกิน 50-52% และในกรณีที่ความชื้นเกิน หักค่า 1% ละ 35 บาท / ตัน

รับซื้อiPone 4 รุ่นใหม่สีขาว 500 เครื่อง

รับซื้อiPone 4 รุ่นใหม่สีขาว 500 เครื่อง เครื่องศูนย์เท่านั้น
ถ้าสินค้ามีรีบส่งสเป็ค ภาพถ่าย จำนวน และราคา มาด่วนครับ ซื้อเงินสด