ขายน้ำมันเบนซิน 91 ในประเทศ (ไม่มี VAT )

ขายน้ำมันเบนซิน 91 ในประเทศ (ไม่มี VAT )
ใบเสนอราคาและเงื่อนไขการสั่งซื้อน้ำมันเบนซิน 91 ( No Vat )
    เสนอราคาขายลิตรละ 39 บาท  ( รับน้ำมันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี )
    ผู้ซื้อจะต้องทำการออกแค็ชเชียร์เช็คสั่งจ่าย
    ผู้ขายจะเรียกผู้ซื้อมาทำสัญญาพร้อม Copy แค็ชเชียร์เช็คส่งไปยังผู้ขายที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    หลังจากเซ็นสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะนำรถที่มารับน้ำมันพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมแค็ชเชียร์เช็คที่จะสั่งซื้อน้ำมัน
    ผู้ซื้อจะนำรถมารับน้ำมันขนาด 38,000 ลิตร หรือจำนวนตามความต้องการของผู้ซื้อ
    ในการสั่งซื้อน้ำมันผู้ซื้อทำตามเงื่อนไขตามข้อ 1-2 ผู้ซื้อจะได้รับน้ำมันภายใน 1 วัน หลังจากเซ็นสัญญาซื้อขายแล้ว
    ผู้ซื้อสามารถทำสัญญาซื้อขายน้ำมันเบนซินล็อตนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรืออื่น ๆ ที่ท่านต้องการ
หมายเหตุ  -  เงื่อนไขและการเสนอราคานี้ เป็นการแจ้งให้ผู้ค้าของเราทราบเท่านั้น ไม่สามารถไม่สามารถ
                     ใช้เป็นราคาอ้างอิงของผู้ขายน้ำมันเบนซินบริษัทอื่น ๆ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
กรณี ( ผู้ซื้อนำรถไปรับเอง )
ผู้ซื้อนำรถไปรับน้ำมันเองที่
หน้าปั้มในเขตจังหวัด สุราษฎร์ธานี
ราคาส่วนลดหน้าปั้มจะอ้างอิงจากหน้าปั้มของผู้ซื้อในจังหวัดนั้น ๆ
ส่วนลดหน้าปั้ม 3 บาท / ิลตร
มีเอกสารน้ำมันถูกต้องปลอดภัยทุกประการ
ไม่มี VAT ถึงได้ราคาส่วนต่างนี้
จำนวนรับได้ตามจำนวนที่ผู้ซื้อต้องการ

เงื่อนไขการซื้อขาย
1. ผู้ซื้อต้องมีใบอนุญาติขนน้ำมัน
2. เซ็นสัญญาซื้อขาย จำนวนและระยะเวลาที่ต้องการซื้อ
3. ต้องเขียนแค็ชเชียร์เช็คในการทำสัญญาซื้อขาย
4. ผู้ขายเบิกเงินเมื่อนำรถรับน้ำมันในปั้มที่ผู้ขายกำหนด

กรณีผู้ซื้อ ( รอรับน้ำมันปลายทาง )
เราจะส่งน้ำมันให้ถึงปลายทาง โดยให้ผู้ซื้อแจ้งเป็นแผนที่ในการนำส่งน้ำมัน
และออกใบสั่งซื้อพร้อมกับเขียนแค็ชเชียร์เช็คค้ำไว้ เมื่อน้ำมันถึงปลายทาง
เราสามารถนำเบิกเงินได้ทันที
สามารถสั่งได้วันละหลายพ่วง
เป็นน้ำมันไม่มี VAT
ส่วนลดหน้าปั้ม 2.1 บาท / ลิตร ( รวมค่าขนส่งแล้ว )

ราคาจะอ้างอิงจากหน้าปั้มของผู้ซื้อในจังหวัดนั้น ๆ

หมายเหตุ -  ท่านใดสนใจกรุณาแจ้งความประสงค์หรือ LOI มานะครับ

จำหน่ายไม้แดงและไม้เต็ง

จำหน่ายไม้แดงกับไม้เต็งได้รับสัปทานที่เขมรมา มีเอกสารทุกอย่างถูกต้อง
ขนาด 2x6นิ้วยาว 3m มีจำนวนมาก

ขายน้ำมันดีเซล 357 ป.ต.ท.เฉพาะในประเทศ

ขายน้ำมันดีเซล ปตท. เฉพาะในประเทศ

           เราสามารถในการนำพา การจัดซื้อน้ำมันดีเซล 357 ปตท. ภายในประเทส มีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้
1. ต้องโชว์ BLC มูลค่า 27,800,000 บาท เพื่อดำเนินขั้นตอนการเซ็นสั
ญญากับ ปตท. ในกรณี BLC มาช่วงเช้า สามารถเซ็นสัญญาในวันเดียวกัน
2. ราคาต่ำกว่าหน้าปั้ม 2.30 บาท / ลิตร ทุกอย่างรวมภาษีแล้ว ( ผู้ซื้อต้องนำรถรับน้ำมันที่คลังเอง ) หากท่านไม่มีรถ เราบริการจัดหาผู้เหมาขนน้ำมันให้
3. น้ำมันมีต่อเนื่อง สามารถทำสัญญาได้ทั้งปี หรือ 12 เดือน
4. ในกรณีราคาปรับลด ปรับราคาลงทุก ๆ 3 เดือน แต่ไม่มีการปรับราคาขึ้น เนื่องจากว่าเพดานอยู่ที่ 30 บาท / ลิตร
5. โหลดน้ำมันที่คลังไทยออยส์
6. เป็นน้ำมันถูกต้องตามกฏหมาย เอกสารครบ
7. Mininmum 1,000 - 25,000 ตัน ตามเรือที่ Available แต่คลังว่างให้ใช้ได้ถึง 30,000 ตัน ( 1 ตันเท่ากับ 1,170 ลิตร )
8. สามารถรวมออเดอร์จากลูกค้าหลายรายได้ในเรือลำเดียวกันเพื่อให้ครบ 25,000 ตัน
9. เรือมาถึงภายใน 5-7 วันหลังเซ็นสัญญา ในกรณีสั่ง 5,000 ตัน จะได้รับน้ำมันภายใน 3-5 วัน เพราะ ปตท.มีพร้อมส่งอยู่แล้วและพร้อมเซ็นสัญญาในกรณีการเงินและเอกสารผู้ซื้อสมบูรณ์

หมายเหตุ - เมื่อมีลูกค้าสนใจกรุณาเปิด LOI มาเพื่อเราจะได้ส่ง DRAFT CONTRACT ไปให้ลูกค้าพิจารณา
             

สนใจติดต่อฝ่ายการตลาด
Expcop@gmail.com

ต้องการซื้อEucalyptus woodchips ด่วน


ต้องการซื้อEucalyptus woodchipsแบบตันแห้ง 3,100-3,350 บาท ซื้อแบบตันสด1,700-1,800 บาท
จำนวนไม่จำกัด ส่งท่าแหลมฉบัง ทำสัญญาโดยตรง กับบริษัทไต้หวัน

หากมีสินค้า ส่งของพร้อมเซ็นต์สัญญาทันที
Specification:                               - Rotten woods: 2% Max. 
                                                        - Barked: 2% Max. 
                                                        - Size: 4.8 - 28.6 mm. 
                                                        - 28.6 mm.  Over size not more than 5.0 - 6.0%. 
                                                        - 28.6-4.8 mm. Not less than 85-90%. 
                                                        - 4.8 mm. Under size not more than 5.0-6.0%. 
                                                        - Moisture: 50% max. ( 0% for bone dry)

เงื่อนไขการรับซื้อดังนี้ต่อรองได้
1.     ซื้อแบบตันแห้ง หรือ Bond Dry (BDMT)ราคารวมค่าขนส่งถึงลานรับซื้อ Siam Kerry stock yard = 3,100 บาท / BDMT
เงื่อนไขการชระเงิน  ครั้งที่ 170% หลังชั่งน้ำหนัก ( คิดจาก  50% ของน้ำหนักบรรทุก ด้วยราคา 3,500 บาท ด้วย 70% = จำนวนเงินที่จ่ายครั้งแรก )  ครั้งที่ 2.  30%  ชำระหลังจากผลน้ำหนักออก หรือประมาณ 2-3 วัน(ต่อรองได้)
2.     ซื้อแบบตันสด หรือ GMT ราคารวมค่าขนส่งถึงลานรับซื้อ แห่งเดียวกัน = 1,700-1,800บาท / GMT
ความชื้นไม่เกิน 50-52% และในกรณีที่ความชื้นเกิน หักค่า 1% ละ 35 บาท / ตัน

รับซื้อiPone 4 รุ่นใหม่สีขาว 500 เครื่อง

รับซื้อiPone 4 รุ่นใหม่สีขาว 500 เครื่อง เครื่องศูนย์เท่านั้น
ถ้าสินค้ามีรีบส่งสเป็ค ภาพถ่าย จำนวน และราคา มาด่วนครับ ซื้อเงินสด